Отиване към съдържанието

Главно меню:

Сътрудници

Експерти
Грижите за растенията се осигуряват от екип от доказани специалисти:
-Проф. д-р Христо Бозуков
Служебен адрес: с. Марково, обл. Пловдив, Институт по тютюна и тютюневите изделия
Професионални интереси: Растителна защита, екология, опазване на околната среда, биологично производство на тютюн, производство на тютюнев разсад във флоат система, оползотворяване на биологичните остатъци от производството и преработката на тютюн за енергийни нужди и добиване на биологично активни субстанции.
- Агроном Димитър Димитров - от 2011г. се занимава с хидропонно отглеждане на оранжерийни зеленчуци и производство на разсад. Отглежда тютюн като владее технологията на отглеждане на тютюна от разсада до сортирането на сухия тютюн по класи. Има опит в зърнопроизводството. Той е агроном по образование, завършил е през 2007г. Тракийският университет. Работи в областта на земеделието от 2005г. като студент –стажант в ЕТ „Веселин Тодоров”. През 2006г. е бил на практика във Великобритания във ферма “Boyd Farming”. Той е единствения работещ агроном в България на NGS технологията от Алмерия Испания. Запознат е със водещите световни практики в разсадопроизводството. Специализира се в разсадопроизводството на подложка.
- Агроном Иван Матев - Магистър растителна защита от 1999г. Собственик на фирма „Иван Матев 2009” ЕООД. Фирмата е базирана в с. Плодовитово на Зеленчуковата борса, има дългогодишен опит в областта на зеленчукопроизводството и е в тясна връзка с производителите в региона и страната. Във фирмата работят високоспециализирани агрономи, които са готови да отговорят на нуждите на земеделските стопани. Фирмата предлага торове, препарати за растителна защита, семена, торф, табли – стиропорени и силиконови, висококачествен полиетилен за оранжерии на израелската фирма „Политив” и консумативи за селскостопанското производство.
- Доцент д-р. Петър Чавдаров - Работи в Института по растителни генетични ресурси, гр. Садово. В Института ръководи секция „Растителна защита”. Приоритет в работата му е идентифицирането на фитопатогените,  причинители на болести по зеленчуковите култури. Доцент д-р Петър Чавдаров разработва растително-защитни схеми за опазване на зеленчуковите култури от болести, отглеждани при оранжерийни и полски условия. Той е познат на десетки земеделски производители, които ползват услугите му, като това им осигурява получаването на високи и качествени добиви.
- Доцент д-р. Николай Вълчев - преподавател по полско и оранжерийно зеленчуко-производство в ТРУ Ст.Загора. Област на научни интереси:
Технологии за производство на разсад и отглеждане на зеленчуци на открито и в култивационни съоръжения.
Биологични средства за защита на зеленчуковите култури от болести и неприятели.
Продуктивни възможности на нови интродуцирани сортове зеленчукови култури.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню